KONSULTĀCIJAS UN RISINĀJUMI UGUNSDROŠĪBAS JOMĀ – FN-SERVISS

fnserviss.lv darba drošībaIkvienā uzņēmumā nepieciešams rūpēties par drošu darba vidi, tādēļ jāmeklē risinājumi, kā to efektīvi nodrošināt.
Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāns, nepieciešams vērsties pie kompetentiem speciālistiem.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmas. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums ir vienāds visiem , Fn-serviss komanda veiks tieši Jūsu darba specifikai atbilstošo aizsardzības pasākumus.
Fn-Serviss nodrošinātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes un apsekošanas, gan konsultācijas par vajadzīgo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek organizēta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī citas aktivitātes.
Ugunsdrošība – būtisks faktors katrā uzņēmumā. Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību , būtiski regulāri veikt objekta ugunsdrošības apsekošanu un novērtēt tā ugunsdrošības stāvokli. Fn-serviss objektu ugunsdrošības apsekošanu veic visā Latvijas teritorijā, nepieciešamības gadījumā tiek uzstādīta arī nepieciešamā ugunsdrošības signalizācija. Tiek piedāvāta bezmaksas objekta apsekošana, un tās laikā tiek novērtēts vajadzīgais ugunsdzēsības inventārs un ugunsaizsardzības sistēmas, kā arī sagatavotas rekomendācijas un iesniegts aprēķins par vajadzīgajiem resursiem uzlabojumu veikšanai.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZVEIDE UN UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN APKALPOŠANA
Darba aizsardzības kursi – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek iegūtas pamatzināšanas par svarīgākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka pēc šo kursu sekmīgas pabeigšanas, iespējams pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus.
Ja uzņēmumā vajadzīga ugunsdrošības signalizācija, atkarībā no uzņēmuma specifikas, tiks piedāvāta atbilstošākā .
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām , kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā ir ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ieteicams uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru . Svarīgi arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no svarīgākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Katrā biznesā civilā aizsardzība ir būtisks faktors, personāla veselību un drošību var ietekmēt ļoti daudz dažādu faktoru, tāpēc prasības darba aizsardzības speciālistu kvalifikācijai ir pieaugušas. Šī iemesla dēļ aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas piesaistīt augsti kvalificētu darba aizsardzības kompetento institūciju personālu. Viens no tādiem noteikti būs FN-Serviss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *